- Διαφήμιση -

Κύκλωμα έβγαζε πλαστά διπλώματα σε πιλότους – Χρησιμοποιούσαν κρυφές κάμερες στα πουκάμισα

Σε επι­χεί­ρη­ση που έγι­νε το πρωί της Πέμ­πτης (11.05.2023) σε διά­φο­ρες περιο­χές της Αθή­νας συνε­λή­φθη­σαν τρεις άνδρες, ηλι­κί­ας 43, 69 και 70 ετών, ως μέλη του κυκλώ­μα­τος και ακό­μα δύο άτο­μα, που ήταν εξε­τα­ζό­με­νοι υπο­ψή­φιοι χει­ρι­στές αεροσκαφών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων