- Διαφήμιση -

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Το email που «έκαψε» τον αστυνομικό και τον αδελφό του

Νέα στοι­χεία για την υπό­θε­ση του κυκλώ­μα­τος που δια­κι­νού­σε ναρ­κω­τι­κά στην Αττι­κή, με την εμπλο­κή και ενός αστυ­νο­μι­κού, φέρ­νει στο φως της δημο­σιό­τη­τας το enikos.gr. Εκτός από τον 31χρονο αστυ­νο­μι­κό (υπαρ­χι­φύ­λα­κας), συνε­λή­φθη­σαν ο 29χρονος αδελ­φός του και ακό­μη ένας 29χρονος άνδρας, ενώ στη δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε περι­λαμ­βά­νε­ται ακό­μη ένας άνδρας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων