- Διαφήμιση -

Ιερά Οδός: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τρένο – Καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες το επι­βα­τι­κό όχη­μα παρα­βί­α­σε τις μπά­ρες στη δια­σταύ­ρω­ση της σιδη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής με την Ιερά Οδό και συγκρού­στη­κε με την αμα­ξο­στοι­χία 1325…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων