- Διαφήμιση -

Primer Music Festival 2023: Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ

Το Primer Music Festival επι­στρέ­φει για τέταρ­τη χρο­νιά και απο­χαι­ρε­τά το καλο­καί­ρι φέρ­νο­ντας κοντά σας ένα εκρη­κτι­κό line-up με headliners τους David Guetta, Steve Angello, Lost Frequencies, James Hype, Acraze, MistaJam και πολ­λά ακό­μα μεγά­λα ονό­μα­τα που θα ανα­κοι­νω­θούν σύντο­μα στην Πλα­τεία Νερού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων