- Διαφήμιση -

Επίθεση στη Καισαριανή: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης με την σύριγγα

Η αστυ­νο­μία φέρε­ται να έχει ταυ­το­ποι­ή­σει τον άνδρα που επι­τέ­θη­κε με σύριγ­γα σε 26χρονη γυναί­κα στην περιο­χή της Και­σα­ρια­νής την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα. Το βίντεο που κατα­γρά­φει την επί­θε­ση με τη σύριγ­γα απο­τε­λεί κρί­σι­μο στοι­χείο, καθώς δεί­χνει ξεκά­θα­ρα το πρό­σω­πο του νεα­ρού δράστη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων