- Διαφήμιση -

Έφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Φασιανός

Ο ζωγράφος που σφράγισε με το έργο του την εποχή του

Έφυ­γε από τη ζωή την Κυρια­κή 16 Ιανουα­ρί­ου, σε ηλι­κία 87 ετών, ο Αλέ­κος Φασια­νός. Ο εμβλη­μα­τι­κός ζωγρά­φος που σφρά­γι­σε με το έργο του την επο­χή του, αντι­με­τώ­πι­ζε τα τελευ­ταία χρό­νια προ­βλή­μα­τα υγείας.

Άφη­σε την τελευ­ταία του πνοή σπί­τι του, έχο­ντας στο πλευ­ρό του την σύζυ­γό του Μαρί­ζα και τα δύο τους παι­διά. Η ημε­ρο­μη­νία της κηδεί­ας του δεν έχει ακό­μα ανακοινωθεί.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων