- Διαφήμιση -

Δολοφονία Καραϊβάζ: Οι κρυφές συνεννοήσεις και οι συνομιλίες φωτια καίνε τους δραστες – Ο ρόλος της Europol

Δύο ολό­κλη­ρα χρό­νια μετά τη δολο­φο­νία του Γιώρ­γου Καραϊ­βάζ που είχε συγκλο­νί­σει το πανελ­λή­νιο έρχε­ται η δικαί­ω­ση για την οικο­γέ­νεια του δημο­σιο­γρά­φου καθώς η Αστυ­νο­μία προ­χώ­ρη­σε στη σύλ­λη­ψη δύο ατό­μων που εμπλέ­κο­νται στην υπό­θε­ση και όπως όλα δεί­χνουν αρχί­ζει να ξετυ­λί­γε­ται το κου­βά­ρι της εν ψυχρώ δολο­φο­νί­ας του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων