- Διαφήμιση -

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ένταση με Λαγό κατά την έναρξη της συνεδρίασης

Με τις κατα­θέ­σεις των ιδιο­κτη­τών της καφε­τέ­ριας «Κοράλ­λι» συνε­χί­ζε­ται σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα 14 Νοεμ­βρί­ου, η δίκη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή σε δεύ­τε­ρο βαθμό.

Η σημε­ρι­νή δικά­σι­μος ξεκί­νη­σε με ένστα­ση από πλευ­ράς του κατα­δι­κα­σθέ­ντα σε 13ετή κάθειρ­ξη Γιάν­νη Λαγού για τις «λίγες δικά­σι­μους» του δικαστηρίου.

Ο κατα­δι­κα­σμέ­νος για διεύ­θυν­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης ευρω­βου­λευ­τής με το που εκφω­νή­θη­κε το όνο­μά του, ζήτη­σε τον λόγο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων