- Διαφήμιση -

Χιλιάδες πολίτες κατά της κυβερνητικής πολιτικής

Η παν­δη­μία, η ανά­γκη ενί­σχυ­σης του ΕΣΥ, οι αντι­δρά­σεις κατά των μέτρων της Κερα­μέ­ως, η αστυ­νο­μι­κή βία αλλά και η γενι­κό­τε­ρη πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης πυρο­δό­τη­σαν μαζι­κές διαδηλώσεις.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων