- Διαφήμιση -

Αυτοψία Μενδώνη στον βράχο της Ακρόπολης

Αυτο­ψία στην Ακρό­πο­λη, ενό­ψει της αυρια­νής επα­να­λει­τουρ­γί­ας των αρχαιο­λο­γι­κών χώρων, πραγ­μα­το­ποί­η­σε σήμε­ρα το από­γευ­μα η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού Λίνα Μενδώνη.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Αρχαιο­λο­γία σήμε­ρα Archeology Today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων