- Διαφήμιση -

Αποτελέσματα Εκλογών 2023. Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει σε όλες τις Περιφέρειες πλην της Ροδόπης, ενώ σε αρκετές το ΠΑΣΟΚ ξεπέρασε τον ΣΥΡΙΖΑ

Μπρο­στά με μεγά­λες δια­φο­ρές  η Νέα Δημο­κρα­τία στα απο­τε­λέ­σμα­τα εκλο­γών, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατα­πο­ντι­στεί. Σε  επτά περι­φέ­ρειες  το ΠΑΣΟΚ έχει κατα­φέ­ρει να συγκε­ντρώ­σει μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό από τον ΣΥΡΙΖΑ και να είναι δεύ­τε­ρο κόμ­μα, ενώ σε μία πίσω από τη Νέα Δημο­κρα­τία είναι το ΚΚΕ.

για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων