- Διαφήμιση -

Αντιτρομοκρατική: Έξι νέες συλλήψεις για τις βομβιστικές επιθέσεις — Δύο στρατιωτικοί ανάμεσά τους

Σε συνο­λι­κά δέκα συλ­λή­ψεις προ­χώ­ρη­σε η Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή γύρω από τις βομ­βι­στι­κές επι­θέ­σεις. Όπως ανα­κοί­νω­σε η ΕΛΑΣ αργά το από­γευ­μα της Τρί­της (27/2), η επι­χεί­ρη­ση της Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής Υπη­ρε­σί­ας συνε­χί­ζε­ται με 10 άτο­μα, 6 που συνε­λή­φθη­σαν σήμε­ρα και άλλα 4 που βρί­σκο­νταν ήδη στις φυλα­κές, να εμπλέ­κο­νται στις ίδιες τρο­μο­κρα­τι­κές ενέργειες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων