- Διαφήμιση -

Φύτευση 2.975 μεγάλων δένδρων από την «Ανάπλαση Αθήνα ΑΕ» και τον δήμο Αθηναίων

Την προ­μή­θεια, μετα­φο­ρά και φύτευ­ση 2.975 μεγά­λων δέν­δρων ξεκί­νη­σε η «Ανά­πλα­ση Αθή­νας ΑΕ», σε συνερ­γα­σία (καθο­δή­γη­ση – υπό­δει­ξη χώρων) με τις αρμό­διες διευ­θύν­σεις του δήμου Αθηναίων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων