- Διαφήμιση -

Αιγάλεω — Συνελήφθη με ένταλμα 21χρονος που κατηγορείται για ληστεία

Κατηγορείται για ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης

Συνε­λή­φθη με ένταλ­μα, στον Ασπρό­πυρ­γο, έπει­τα από συντο­νι­σμέ­νη αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση, 21χρονος που κατη­γο­ρεί­ται για ληστεία  με ιδιαί­τε­ρη σκλη­ρό­τη­τα σε βάρος ηλι­κιω­μέ­νης γυναί­κας, που δια­πρά­χθη­κε στις 13 Φεβρουα­ρί­ου 2022. Συγκα­τη­γο­ρού­με­νοι είναι μία 39χρονη και ένας άγνω­στος, έως αυτή την ώρα, δράστης.

Σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ, οι τρεις κατη­γο­ρού­με­νοι, επι­βαί­νο­ντες σε αυτο­κί­νη­το, ιδιο­κτη­σί­ας του 21χρονου, πήγαν στο σπί­τι ηλι­κιω­μέ­νης, στο Αιγά­λεω. Αμέ­σως μετά, η 39χρονη προ­σποιού­με­νη ότι θέλει νερό, έπει­σε την άτυ­χη γυναί­κα ώστε να μπει στο σπί­τι της, ενώ παράλ­λη­λα εισέ­βα­λε και ο συλληφθείς.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων