- Διαφήμιση -

Αγ. Παντελεήμονας: 44χρονος συνελήφθη με ένταλμα για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση

Ένας 44χρονος, υπή­κο­ος Αλγε­ρί­ας, συνε­λή­φθη στον Άγιο Παντε­λε­ή­μο­να βάσει ευρω­παϊ­κού εντάλ­μα­τος σύλ­λη­ψης για συμ­με­το­χή σε τρο­μο­κρα­τι­κή οργάνωση…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων