- Διαφήμιση -

«Ώρα της Γης»: Παρόν για 13η χρονιά το αεροδρόμιο της Αθήνας

Στην παγκό­σμια πρω­το­βου­λία του WWF (World Wide Fund for Nature) «η Ώρα της Γης» (Earth Hour) συμ­με­τέ­χει για δέκα­τη τρί­τη χρο­νιά το αερο­δρό­μιο της Αθήνας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων