- Διαφήμιση -

100 νέες θέσεις στάθμευσης στη Κλαυθμώνος

Δημιουρ­γία 100 νέων νόμι­μων θέσε­ων στάθ­μευ­σης στο υπό­γειο πάρ­κινγκ της Πλα­τεί­ας Κλαυθ­μώ­νος, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο Δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook: H Αθή­να σήμε­ρα   Athens today
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων