- Διαφήμιση -

OΠEΚEΠE: Kαταβλήθηκαν 250 εκατ. ευρώ για την Eξισωτική Aποζημίωση 2021 σε 380.000 δικαιούχους

Στους λογαριασμούς 380.000 δικαιούχων πιστώθηκαν σήμερα 250 εκατ. ευρώ

Σύμ­φω­να με τον γγ Ενω­σια­κών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, Δημή­τρη Παπα­γιαν­νί­δη με αυτή την πλη­ρω­μή η ετή­σια απορ­ρό­φη­ση του Προ­γράμ­μα­τος Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης 2014–2020 φτά­νει στο ύψος των 707 εκατ. ευρώ και μέχρι τέλος του έτους ανα­μέ­νε­ται να ξεπε­ρά­σει τα 730 εκατ. ευρώ…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων