- Διαφήμιση -

Φοιτητικά ενοίκια: Σχεδόν διπλάσιες οι τιμές μέσα σε μία δεκαετία στην Αθήνα

Το ενοί­κιο για ένα φοι­τη­τι­κό δια­μέ­ρι­σμα 50 τμ. στην Αθή­να το 2014 κόστι­ζε κατά μέσο όρο περί τα 255 ευρώ τον μήνα όταν σήμε­ρα η αντί­στοι­χη τιμή δια­μορ­φώ­νε­ται σχε­δόν στα 460 ευρώ τον μήνα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων