- Διαφήμιση -

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για τις διακοπές του Ιουλίου — Το 90% άγγιξε η πληρότητα των πλοίων

Με πλη­ρό­τη­τα των πλοί­ων που σε πολ­λές περι­πτώ­σεις κυμαί­νε­ται από 70% έως 90% ξεκί­νη­σε η έξο­δος των εκδρο­μέ­ων του καλο­και­ριού από τα λιμά­νια του Πει­ραιά, της Ραφή­νας και του Λαυρίου.

Οι προ­ο­ρι­σμοί που έχουν μεγα­λύ­τε­ρη ζήτη­ση από την Παρα­σκευή 1 Ιου­λί­ου είναι οι Κυκλά­δες και η Κρήτη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων