- Διαφήμιση -

Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς – Πού υπάρχει κίνηση, μικρές ουρές στα διόδια

Ξεκί­νη­σε η επι­στρο­φή των εκδρο­μέ­ων του τρι­η­μέ­ρου της Πρω­το­μα­γιάς με αυξη­μέ­νη κίνη­ση να παρα­τη­ρεί­ται αυτή την ώρα, στην εθνι­κή οδό Αθη­νών-Κορίν­θου στο ύψος της Κινέττας.

Καλύ­τε­ρη είναι η εικό­να που επι­κρα­τεί στο ύψος της Κακιάς Σκά­λας, ενώ στην κατεύ­θυν­ση προς Κόριν­θο δεν παρα­τη­ρεί­ται κάποιο πρόβλημα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων