- Διαφήμιση -

Τέλος οι μάσκες — Όσα μέτρα ισχύουν από σήμερα 1 Ιουνίου

Μετά από σχε­δόν δύο χρό­νια επι­βο­λής του συγκε­κρι­μέ­νου μέτρου οι πολί­τες θα μπο­ρούν να εισέρ­χο­νται σε όλους τους εσω­τε­ρι­κούς χώρους χωρίς μάσκα και χωρίς να κιν­δυ­νεύ­ουν να τους επι­βλη­θεί πρόστιμο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων