- Διαφήμιση -

Σύνταγμα: Συλλαλητήριο σε εξέλιξη για την ακρίβεια και τους πλειστηριασμούς

Το συλ­λα­λη­τή­ριο βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη στο Σύνταγ­μα από συν­δι­κά­τα και φορείς ενά­ντια στην ακρί­βεια και τους πλει­στη­ρια­σμούς. Κλει­στή παρα­μέ­νει η λεω­φό­ρος Αμαλίας…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων