- Διαφήμιση -

Κίνηση: Ατύχημα στη λεωφόρο Κηφισού προς Πειραιά – Μεγάλο μποτιλιάρισμα

Το μπο­τι­λιά­ρι­σμα στη Λεω­φό­ρο Κηφι­σού στην κατεύ­θυν­ση προς Πει­ραιά προ­κλή­θη­κε λόγω καρα­μπό­λας στο ύψος του ανι­σό­πε­δου κόμ­βου Ποσειδώνος.

Παρα­κα­λού­νται οι οδη­γοί που διέρ­χο­νται από το σημείο να είναι προσεκτικοί…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων