- Διαφήμιση -

Στάση εργασίας αύριο Δευτέρα 3 Απριλίου: Ποιες ώρες δεν θα έχει λεωφορεία και τρόλεϊ

Στά­ση εργα­σί­ας προ­κή­ρυ­ξε το Σωμα­τείο Τεχνι­κών και Εργα­ζό­με­νων ΟΑΣΑ-ΟΣΥ στα λεω­φο­ρεία την ερχό­με­νη Δευ­τέ­ρα 3 Απρι­λί­ου μετα­ξύ 11.00 και 16:00, αλλά και συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στις 12.00 στα κεντρι­κά γρα­φεία της ΟΣΥ

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων