- Διαφήμιση -

Έκρηξη σε πολυκατοικία στη Γλυφάδα – Τοποθέτησαν μηχανισμό με γκαζάκια

Συνα­γερ­μός σήμα­νε μετά τα ξημε­ρώ­μα­τα του Σαβ­βά­του (01.04.2023) στις Αρχές, μετά από έκρη­ξη που σημειώ­θη­κε σε πολυ­κα­τοι­κία στην Γλυφάδα.

Η έκρη­ξη στην πολυ­κα­τοι­κία, που βρί­σκε­ται επί της οδού Διο­νύ­σιου Σολω­μού, στην Γλυ­φά­δα σημειώ­θη­κε περί­που στις 1:50πμ τα ξημε­ρώ­μα­τα του Σαβ­βά­του (01.04.2023). Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι άγνω­στοι τοπο­θέ­τη­σαν μηχα­νι­σμό με γκα­ζά­κια στον προ­αύ­λιο χώρο, με απο­τέ­λε­σμα να προ­κλη­θεί μικρής έκτα­σης φωτιάς…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων