- Διαφήμιση -

Σήμερα στις 10 το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας ταξιτζήδων στη λεωφόρο Αθηνών

Συγκέ­ντρω­ση στη Λεω­φό­ρο Αθη­νών έχει προ­γραμ­μα­τί­σει για σήμε­ρα Τρί­τη 31 Ιανουα­ρί­ου στις 10 το πρωί. Θα ακο­λου­θή­σει αργή πορεία προς το Υπουρ­γείο Μετα­φο­ρών και Υπο­δο­μών διορ­γα­νώ­νει αυτήν την ώρα το Συν­δι­κά­το Αυτο­κι­νη­τι­στών Ταξί Αττι­κής (ΣΑΤΑ), κατά «της ακρίβειας…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων