- Διαφήμιση -

Πρωτομαγιά: Χωρίς Ηλεκτρικό, Τραμ και Μετρό, λόγω 24ωρης απεργίας

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Σωμα­τείο Εργα­χο­μέ­νων ΣΤΑΣΥ τονί­ζει: «Μπο­ρεί να έχουν περά­σει πολ­λά χρό­νια (137) από εκεί­νη την αιμα­το­βαμ­μέ­νη Πρω­το­μα­γιά του Σικά­γο, οι αγώ­νες όμως για ανθρώ­πι­να εργα­σια­κά δικαιώματα…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων