- Διαφήμιση -

Πατησίων: Φωτιά σε κατάστημα επί της 28ης Οκτωβρίου

Σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση της Πυρο­σβε­στι­κής η φωτιά που ξέσπα­σε σε κατά­στη­μα στην οδό 28ης Οκτω­βρί­ου  κατε­σβέ­σθη, μετά από ισχυ­ρή κινητοποίηση.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων