- Διαφήμιση -

Ομόνοια: Αντιρατσιστικό συλλαλητήριο σήμερα στις 3μμ

Η ΚΕΕΡΦΑ στέλ­νει προ­σκλη­τή­ριο για μαζι­κή συμ­με­το­χή στο αντι­φα­σι­στι­κό και αντι­ρα­τσι­στι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο της Αθή­νας το ερχό­με­νο Σάβ­βα­το στην Ομό­νοια, με αφορ­μή τη διε­θνή ημέ­ρα κατά του ρατσι­σμού και του φασισμού.…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων