- Διαφήμιση -

Ο Παραολυμπιονίκης Νίκος Παπαγγελής, στα γραφεία της Bristol Myers Squibb

Με αφορ­μή την πρό­σφα­τη Παγκό­σμια Ημέ­ρα Ατό­μων με Ανα­πη­ρί­ες, η βιο­φαρ­μα­κευ­τι­κή εται­ρεία Bristol Myers Squibb φιλο­ξέ­νη­σε στα γρα­φεία της τη Δευ­τέ­ρα 11 Δεκεμ­βρί­ου 2023 τον Παρα­ο­λυ­μπιο­νί­κη Ποδη­λα­σί­ας Νίκο Παπαγγελή…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων