- Διαφήμιση -

Κανονικά τα ΜΑΤ στη Λεωφόρο για το ματς του Παναθηναϊκού – Παρέμβαση του διοικητή της ΓΑΔΑ

Με παρέμ­βα­ση του διοι­κη­τή της ΓΑΔΑ επέ­στρε­ψαν στην υπη­ρε­σία τους οι δυνά­μεις των ΜΑΤ που νωρί­τε­ρα είχαν αρνη­θεί να μετα­βούν στο γήπε­δο της Λεω­φό­ρου Αλε­ξάν­δρας στο πλαί­σιο μέτρων ασφα­λεί­ας για το ευρω­παϊ­κό παι­χνί­δι του Πανα­θη­ναϊ­κού με την Μακά­μπι Χάϊφα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων