- Διαφήμιση -

Νέα ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό – Στάση εργασίας αύριο Πέμπτη 6/4 σε λεωφορεία, τρόλεϊ από 11:00 έως 16:00

Νέα ταλαι­πω­ρία περι­μέ­νει και αύριο (6.4.2023) το επι­βα­τι­κό κοι­νό της Αθή­νας, καθώς οι εργα­ζό­με­νοι στον ΟΑΣΑ ανα­κοί­νω­σαν στά­ση εργα­σί­ας σε λεω­φο­ρεία και τρό­λεϊ από τις 11:00 έως τις 16:00.

Έτσι από τις 11:00 έως τις 16:00 αύριο Πέμ­πτη η Αθή­να θα μεί­νει χωρίς λεω­φο­ρεία και τρό­λεϊ λόγω της νέας στά­σης εργα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων του ΟΑΣΑ

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων