- Διαφήμιση -

Μινκ εντοπίστηκε να κολυμπάει στο ποτάμι του Κηφισού

Το πώς βρέ­θη­κε εκεί ακό­μα παρα­μέ­νει άγνω­στο, ενώ δεν γνω­ρί­ζου­με ακό­μα αν είναι μόνο του ή ανή­κει σε κάποια «κοι­νό­τη­τα» αν και εκτι­μά­ται ότι η εμφά­νι­σή του οφεί­λε­ται σε μάλ­λον τυχαία ή άστο­χη απε­λευ­θέ­ρω­σή του από άτο­μο που το φιλο­ξε­νού­σε ως κατοικίδιο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων