- Διαφήμιση -

Λεωφόρος Κηφισού: Με δυσκολία η κυκλοφορία λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας

Το πρωί της Παρα­σκευ­ής (1/9) μία ντα­λί­κα ακι­νη­το­ποι­ή­θη­κε στη μεσαία λωρί­δα κυκλο­φο­ρί­ας στην άνο­δο της λεω­φό­ρου Κηφι­σού, στο ύψος της Αχαρ­νών, με απο­τέ­λε­σμα να δημιουρ­γη­θεί κυκλο­φο­ρια­κό χάος.

Η ντα­λί­κα απο­μα­κρύν­θη­κε από το σημείο, ωστό­σο, η κίνη­ση παραμένει…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων