- Διαφήμιση -

Κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό

Μεγά­λα προ­βλή­μα­τα και σήμε­ρα στους δρό­μους της Αθή­νας λόγω της αυξη­μέ­νης κίνη­σης, με τα μεγα­λύ­τε­ρα προ­βλή­μα­τα να εντο­πί­ζο­νται για μία ακό­μη ημέ­ρα στη Λεω­φό­ρο Κηφισού.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων