- Διαφήμιση -

Κίνηση: Κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Πειραιώς λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού

Πρό­βλη­μα στην κίνη­ση των οχη­μά­των εντο­πί­ζε­ται αυτή την ώρα στη λεω­φό­ρο Πει­ραιώς, στο ρεύ­μα προς Πει­ραιά, από το ύψος της οδού Αδελ­φών Γιαν­νί­δη στην περιο­χή του Μοσχά­του, λόγω ακι­νη­το­ποι­η­μέ­νου φορτηγού.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων