- Διαφήμιση -

«Καμία Μόνη, Καμία Λιγότερη»: Πορεία στην Αθήνα για την παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της έμφυλης βίας

Το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του  (25/11) στο κέντρο της Αθή­νας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε πορεία για την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Εξά­λει­ψης της βίας κατά των γυναι­κών, που έχει ανα­κη­ρυ­χθεί η 25η Νοεμβρίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων