- Διαφήμιση -

Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2024: Πάνω από 21.000 οι δρομείς

Με πάνω από 21.000 δρο­μείς διε­ξή­χθη στο κέντρο της Αθή­νας ο 12ος Διε­θνής Ημι­μα­ρα­θώ­νιος που ήταν αφιε­ρω­μέ­νος στον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη. Μεγά­λοι νικη­τές ήταν ο Νίκος Στα­μού­λης στους άνδρες και η Ανα­στα­σία Μαρι­νά­κου στις γυναί­κες, κατα­γρά­φο­ντας τις καλύ­τε­ρες επι­δό­σεις και να σημειώ­νουν Πανελ­λή­νια ρεκόρ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων