- Διαφήμιση -

Ίδρυμα Μείζονος Πολιτισμού: Ταξίδι στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ.

Πώς γίνε­ται αυτό; Χάρις στο νέο πρό­γραμ­μα εικο­νι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας που έρχε­ται να παρου­σιά­σει στο ευρύ κοι­νό αμέ­σως μετά το Πάσχα, το Ίδρυ­μα Μεί­ζο­νος Ελλη­νι­σμού, επί της οδού Πει­ραιώς 254, στον Ταύρο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων