- Διαφήμιση -

Η Αθήνα “φιγουράρει” στις γιγαντοοθόνες της Times Square στη Νέα Υόρκη

Οι λαμπε­ρές γιγα­ντο­ο­θό­νες της Times Square, στο πιο κεντρι­κό σημείο της Νέας Υόρ­κης, έδει­χναν την Αθή­να στις πιο όμορ­φες στιγ­μές της. Στο Μετρό του Λον­δί­νου, οι επι­βά­τες έστρε­φαν το βλέμ­μα τους στις εντυ­πω­σια­κές εικό­νες από το κέντρο και τις γει­το­νιές της.

Για περί­που δύο μήνες, η ψηφια­κή καμπά­νια «You Belong in Athens» — «Ανή­κεις στην Αθή­να» έφε­ρε την πόλη μας ακό­μη πιο κοντά στην Αμε­ρι­κή και την Ευρώ­πη. Μέσα από ένα βίντεο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων