- Διαφήμιση -

Εύζωνες στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αντιμέτωποι με τη ζέστη

Ακί­νη­τοι μπρο­στά στο Μνη­μείο του Άγνω­στου Στρα­τιώ­τη οι Εύζω­νες κλή­θη­καν να αντι­με­τω­πί­σουν μετα­ξύ άλλων και την αφό­ρη­τη ζέστη κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας. Κάποια στιγ­μή, οδη­γή­θη­καν μέσα στο φυλά­κιο για τις απα­ραί­τη­τες ανά­σες δροσιάς…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων