- Διαφήμιση -

Τι δουλειά έχει ένα πολεμικό αεροσκάφος στην Αττική Οδό;

Εντύ­πω­ση έχει προ­κα­λέ­σει τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες η φωτο­γρα­φία με ένα αμε­ρι­κα­νι­κό μετα­γω­γι­κό αερο­σκά­φος να στέ­κε­ται σε γέφυ­ρα πάνω από την Αττι­κή Οδό, λίγα μέτρα μακριά από τον Διε­θνή Αερο­λι­μέ­να Αθη­νών “Ελευ­θέ­ριος Βενιζέλος”…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων