- Διαφήμιση -

Εξαρθρώθηκε η συμμορία που έκλεβε προτομές από μνημεία

Κατέληγαν σε «σκραπατζίδικα»

Χει­ρο­πέ­δες στα μέλη της συμ­μο­ρί­ας που είχε γίνει πονο­κέ­φα­λος των δημάρ­χων της Βορεια­να­το­λι­κής Αττι­κής, προ­κα­λώ­ντας την έντο­νη αντί­δρα­ση τους, καθώς έκλε­βαν τις μπρού­τζι­νες προ­το­μές από μνη­μεία σε πλατείες.

Μέσα στους τελευ­ταί­ους τρεις μήνες, είχαν κλέ­ψει συνο­λι­κά οκτώ προ­το­μές, εκ των οποί­ων οι πέντε ήταν από την Νέα Ιωνία, (μετα­ξύ αυτών και του Στέ­λιου Καζαν­τζί­δη, που είχε απα­σχο­λή­σει τα ΜΜΕ), τις οποί­ες που­λού­σαν τέσ­σε­ρα ευρώ το κιλό…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων