- Διαφήμιση -

Εξάρθρωση τρομοκρατικού δικτύου — Ετοίμαζαν “στρατό” τρομοκρατών στην Ελλάδα

Συνε­λή­φθη­σαν δύο Πακι­στα­νοί, 27 και 29 ετών, οι οποί­οι λάμ­βα­ναν οδη­γί­ες και κατευ­θύν­σεις από ομο­ε­θνή τους στο εξωτερικό.

Ο εγκέ­φα­λος στο Ιραν, τούς είχε δώσει εντο­λή για αιμα­το­κύ­λι­σμα στου Ψυρ­ρή, και στη συνέ­χεια, όπως τους είχε πει, θα συζη­τού­σαν για δολο­φο­νί­ες προ­σώ­πων στην Ελλά­δα, ένα­ντι αμοι­βής. Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι οι αμοι­βές που τους έτα­ζε ήταν της τάξης των 15.000 ευρώ.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων