- Διαφήμιση -

ΕΛ.ΑΣ: Σύλληψη 39χρονου για υπεξαιρέσεις και απάτες σε βάρος ιδιοκτητών καταστημάτων τυχερών παιχνιδιών

Συγκε­κρι­μέ­να, αστυ­νο­μι­κοί του τμή­μα­τος Δημό­σιας Ασφά­λειας της υπο­διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αθη­νών, συνέ­λα­βαν στις 25 Αυγού­στου έναν 39χρονο, ο οποί­ος έκλε­ψε συνο­λι­κά πάνω 120.000 ευρώ από ιδιο­κτή­τες κατα­στη­μά­των τυχε­ρών παι­χνι­διών, στα οποία εργαζόταν.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων