- Διαφήμιση -

ΕΛ.ΑΣ: Εξάρθρωση συμμορίας ανηλίκων με πλήθος κλοπών σε όλη την Αττική

Από την Υπο­διεύ­θυν­ση Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων εξαρ­θρώ­θη­κε συμ­μο­ρία ανη­λί­κων που κατη­γο­ρεί­ται ότι διέ­πρατ­τε συστη­μα­τι­κά κλο­πές από κατα­στή­μα­τα σε διά­φο­ρες περιο­χές της Αττικής.

Συνε­λή­φθη­σαν προ­χθες, Τρί­τη 24 Ιανουα­ρί­ου, στην Αθή­να, ένας 16χρονος Έλλη­νας και δύο Αλβα­νοί, 15 και 17 ετών…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων