- Διαφήμιση -

ΕΛ.ΑΣ: Χειροπέδες σε συμμορία που ανατίναζε ΑΤΜ και έκλεβε αυτοκίνητα

Σύμ­φω­να με την ΕΛ.ΑΣ, συνε­λή­φθη­σαν, δύο άνδρες ως μέλη της συμ­μο­ρί­ας που κατη­γο­ρεί­ται ότι ανα­τί­να­ζε ΑΤΜ τραπεζών.

Σε βάρος τους σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία για εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, δια­κε­κρι­μέ­νες κλο­πές κατά συναυ­τουρ­γία και κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, εκρή­ξεις κατά συναυτουργία…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων