- Διαφήμιση -

Εισβολή του Ρουβίκωνα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

24 συλλήψεις μετά την εισβολή μελών του Ρουβίκωνα

Τα μέλη του Ρου­βί­κω­να πέτα­ξαν τρι­κά­κια που γρά­φουν «κρά­τος εμπρη­στής», ενώ κρέ­μα­σαν και ένα πανό, φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα για την κατα­στρο­φή του συντε­λέ­στη­κε σε μεγά­λο μέρος της χώρας από τις πρό­σφα­τες μεγά­λες πυρκαγιές.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων