- Διαφήμιση -

ΔΟΕ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση στα δικαστήρια Ευελπίδων την Τρίτη

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ καλεί τους εκπαι­δευ­τι­κούς της πρω­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης σε μαζι­κή συγκέ­ντρω­ση στα δικα­στή­ρια Ευελ­πί­δων, την Τρί­τη 27 Φεβρουα­ρί­ου και ώρα 13:00, και γι’ αυτό προ­κη­ρύσ­σει 2ωρη διευ­κο­λυ­ντι­κή στά­ση εργα­σί­ας (2 τελευ­ταί­ες ώρες του πρω­ι­νού προ­γράμ­μα­τος και 2 πρώ­τες του απογευματινού)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων